Jäsenille

TÄTÄ ON
GOSPELBOARDERS

Sillä hän sanoo lumelle: ‘Putoa maahan’, ..  – Job 37:6

Gospelboarders ry eli tuttavallisemmin GB on vuonna 1994 perustettu kristityllä arvopohjalla toimiva lumilautaseura ja yhdistys. Toiminnan pääpaino on leireissä, joita järjestetään ympärivuotisesti Suomessa ja ulkomailla. Leirien ohella Gospelboarders toimii lumi- ja extremelajien asiantuntija- ja palveluorganisaationa seurakuntien, järjestöjen ja muiden kristillisten toimijoiden tukemiseksi. Lumilautailun lisäksi lajivalikoimaan kuuluu myös muita vauhtilajeja, kuten esimerkiksi rullalautailu, longboarding, wakeboarding ja laskettelu.

Henry Vesin
puheenjohtaja
p. 040 734 8559
h e n r y @ g o s p e l b o a r d e r s . c o m

Mitä meillä on jäsenille?

Kauden 2016-2017 jäsenmaksu on 25 euroa. Seuran jäsenille on mm. seuraavia jäsenetuja

  • 20 euron alennus jokaisesta leiristä
  • GBn tuotteita jäsenhintaan
  • Kausitiedote sähköpostitse

 

Liity jäseneksi tällä lomakkeella!

Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Gospelboarders ry
Osoite: Lehtorannantie 15 F 39, 40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 734 8559, h e n r y @ g o s p e l b o a r d e r s . c o m
Yhdistysrekisterinumero: 167-162

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä muuta yhdistyksen omaa toimintaa varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuoliseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistykselle. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.